Pack Mat

De Pack Mat is ontworpen als alternatief voor diep ingestrooid zand voor producenten die het comfort, de productiviteit en de diergezondheidsvoordelen willen van een diep ingestrooid zandsysteem zonder de bijbehorende werk- en bedrijfskosten.


  • Zandverbruik met 50-70% verminderd in vergelijking met diepbed
  • Vermindering van de met zand beladen mestproblematiek
  • Betere koepositionering en schonere stallen
  • Geen graafwerk en betere bewoning
  • Benen en uiers zo schoon als een diep bed
  • Loopstallen
  • Verkrijgbaar in lengtes van 137, 152, 160, 168, en 183 cm"
  • Garantie: Loopstal – 3 jaar

Systeem Componenten

Afdeklaag

Over deze bafdeklaag wordt zand geplaatst. Versterkt poly-textiel zorgt voor meer luchtdoorlaatbaarheid.

RUBBER KRUIM GEVULDE MATRAS

Biedt een zachte en duurzame basis voor ons Pack Mat-systeem.

POLY PILLOW EN BASIS

Aanbevolen voor gebruik in alle ligboxsystemen om de koe te helpen positioneren en een schone ligbox te behouden.